Formulář k odstoupení od smlouvy

obchodní společnosti SkloREX Akvárium spol. s r.o. se sídlem a provozovnou Koperníkova 19, 615 00 Brno, Česká republika, IČ: 26951134, DIČ: CZ26951134, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47765,pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklorex.cz (kupující-spotřebitel vyplní tento formulář a zašle jej prodávajícímu pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy bez udání důvodu)

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 Jméno a příjmení kupujícího: ….…………………………..........................................................

 Adresa kupujícího, ulice, č.p a PSČ: .............................................................................................

Číslo prodejního dokladu: ………………………………………..

Číslo objednávky: ………………………………………………....

Datum objednání: ………………………………………………....

Datum obdržení: …………………………………………………..

 

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 ………………....….................................................... /......................................

 

Podpis kupujícího: ……………………........................................

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum: .......................................................................................

 

Stáhnout: Formulář k odstoupení od smlouvy